Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek2019-01-16T18:59:16+00:00

Általános Szerződési Feltételek

A conreal.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos üzemeltetője a ConReal Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 6., Adószám: 26282022-1-41, Cégjegyzékszám: 01-09-321851) (továbbiakban: Üzemeltető).

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a conreal.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre az Üzemeltetőtől engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A conreal.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A conreal.hu honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget. Az Üzemeltető a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A weboldalon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. Az ezekről történő leiratkozás az info @ conreal.hu e-mail címre küldött e-maillel lehetséges.

A ConReal Szolgáltató Kft. által kiadott kiadványokra és nyújtott tanácsadásra vonatkozó felhasználási feltételek

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a ConReal Szolgáltató Kft. által kiadott kiadványokkal kapcsolatos minden vagyoni jogosultság – így különösen a kiadás és felhasználás joga – időbeli, térbeli és bármilyen egyéb korlátozás nélkül kizárólag a ConReal Szolgáltató Kft.-t illeti (továbbiakban Szolgáltató). Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában elfogadom, hogy a kiadványt kizárólag a saját céljaimra vagyok jogosult használni, a kiadványt nem vagyok jogosult többszörözni, terjeszteni, átdolgozni, bármely harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, illetőleg bármely egyéb módon felhasználni. Kötelezem magam arra, hogy a szerzők személyhez fűződő jogait tiszteletben tartom.

A kiadványban megjelenő információk semmilyen esetben nem minősülnek adózási, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben konkrét tanácsra van szüksége egy adott problémával kapcsolatban, vagy a kiadványban közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a conreal.hu honlapon található elérhetőségeinken. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a kiadvány tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett a Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiadványban megjelent és az ügyfeleknek tanácsadás keretében nyújtott információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. A Szolgáltató nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a kiadvány vagy a nyújtott tanácsadás használatából vagy a megjelent és közölt információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

Vissza a főoldalra